Producent wołowiny

Producent wołowinyProdukcja netto wołowiny oraz cielęciny w Unii w 2015 r. ukształtuje się na poziomie 7 mln 657 tys. ton, tj. będzie o 1,4% większa niż w 2014 r. (w 2014 r. produkcja zwiększyła się o 2,5%). Wzrost ten będzie po części odzwierciedleniem zwiększonej liczby krów, która zostanie skierowana do uboju, aby ograniczyć w ten sposób przekroczenie kwot mlecznych (w ostatnim sezonie ich obowiązywania), a także wzrostu pogłowia bydła ogółem. W 2016 r. wytwórczość tego gatunku mięsa zwiększy się prawdopodobnie o dalsze 0,6% do 7 mln 718 tys. ton.* (źródło: http://ksow.pl/rynki-rolne/news/entry/6982-krotkookresowe-prognozy-komisji-europejskiej-dl.html).

Konkurencyjność cenowa krajowej wołowiny na rynku unijnym sprzyja wzrostowi eksportu żywca wołowego. W 2014 r. średnia cena skupu bydła rzeźnego w Polsce wyrażona w walucie unijnej stanowiła 80% przeciętnej ceny UE. W okresie styczeń–listopad 2014 r. z Polski wywieziono 333 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych(4), o 2% więcej niż w tym samym okresie 2013 r.

Polska wołowina jest niezmiernie atrakcyjna ze względu na walory smakowe mięsa. Pozyskiwana głównie od rolników indywidualnych, zajmujących się hodowlą tradycyjną, polegającą na wypasie bydła na łąkach, jest wysoce ceniona przez zachodnioeuropejskich konsumentów ze względu na unikalny smak i aromat.

Wołowina - Producent