Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować, że realizacja umów, które z Państwem zawarliśmy oraz umów, które mogą zostać zawarte w przyszłości wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych przez pracowników naszej firmy oraz innych podmiotów.

Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonywanie umów nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsaw Meats sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 10/67 00-728 Warszawa, kontakt email: office@warsawmeats.com.pl. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umów. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane mogą zostać przekazane w trakcie realizacji umów, są podmioty współuczestniczące w ich wykonywaniu. Podmiotami o których mowa są:

  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • podmioty zapewniające obsługę prawną,
  • operatorzy pocztowi,
  • przewoźnicy świadczący usługi transportowe,
  • podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowo-kadrowej, Bhp, Pfron,
  • instytucje finansowe – banki,
  • organy uprawione do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Podmioty powyższe uzyskują dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetwarzanie przez nie jest konieczne w celu właściwego wykonania umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy Warsaw Meats Sp. z o.o. wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych. Warsaw Meats Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z poważaniem, Warsaw Meats Sp. z o.o.